اوکتای: برای بازگشت نزدیک به 2 میلیون سوری به شمال این کشور و منطقه امن، برنامه ریزی کرده ایم

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ابراز داشت که برای بازگشت نزدیک به 2 میلیون سوری به شمال این کشور و منطقه امن، برنامه ریزی کرده اند

اوکتای: برای بازگشت نزدیک به 2 میلیون سوری به شمال این کشور و منطقه امن، برنامه ریزی کرده ایم

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ابراز داشت که برای بازگشت نزدیک به 2 میلیون سوری به شمال این کشور و منطقه امن، برنامه ریزی کرده اند.

اوکتای در مراسم افتتاح سال جدید آموزشی در دانشگاه فنی ییلدیز استانبول سخنرانی کرده و گفت: "پس از بازگشت 365 هزار پناهجو به مناطقی که در نتیجه عملیات سپر فرات وشاخه زیتون، آزاد شدند، هم کانون نیز نوبت به مردمی که تصمیم به بازگشت به شرق رودخانه فرات را دارند رسیده است. در این رابطه مصمم هستیم. 65 منطقه مسکونی که تل ابیض و رسولین نیز در میان آنها میباشند، از ترور پاکسازی شده و تحت کنترل در آمده اند. در مناطق امنی که تشکیل داده ایم، بدون تبعیض، خدمات پایه ای چون بهداشت، آموزش، راه سازی، برق و اب، ارائه داده و به برادران سوریمان کمک کردیم."

وی با تاکید بر اینکه فردا ساعت 22 به وقت ترکیه، زمان وقفه در عملیات چشمه صلح به پایان خواهد رسید، ابراز داشت: "در پایان زمان 120 ساعته، تروریستها با خلع سلاح از پناهگاههایشان خارج شده و منطقه را ترک خواهند کرد."خبرهای مرتبط