واکنش ترکیه به گزارش سازمان عفو بین المللی در رابطه با عملیات چشمه صلح

ترکیه گزارش سازمان عفو جهانی در رابطه با عملیات چشمه صلح را رد کرد

واکنش ترکیه به گزارش سازمان عفو بین المللی در رابطه با عملیات چشمه صلح

ترکیه گزارش سازمان عفو جهانی در رابطه با عملیات چشمه صلح را رد کرد.

وزارت خارجه با انتشار بیانیه ای اعلام داشت، ادعاهای بی مسند مذکور را بعنوان جزئی از تبلیغات منفی علیه تهدید ترور نشات گرفته از سوریه ارزیابی می کنیم.

در اطلاعیه مذکور با تاکید براینکه، عملیات چشمه صلح عملیاتی ست که با هدف مبارزه با سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ که امنیت ملی ترکیه و تمامیت ارضی سوریه را تهدید می کند، به پیش برده می شود، گفته شد، در این عملیات تنها عناصر سازمان تروریستی پ ی د / ی پ گ و پناهگاه، مواضع، تسلیحات و تجهیزات این سازمان مورد هدف قرار گرفته است.     خبرهای مرتبط