واکنش ترکیه به ناتو

ترکیه اعلام کرد : شایعات مربوط به اعمال تحریم بر علیه ترکیه مغایر با روح هم پیمانی 70 با ناتوست

واکنش ترکیه به ناتو

ترکیه اعلام کرد : شایعات مربوط به اعمال تحریم بر علیه ترکیه مغایر با روح هم پیمانی 70 با ناتوست. 

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد : عملیات نظامی چشمه صلح ترکیه بر علیه سازمانهای تروریستی " YPG/PKK " و " داعش " در شرق رود فرات بشکلی مطابق با طرح های پیش بینی شده با موفقیت به پیش برده می شود. 

در این بیانیه چنین گفته شد : در این عملیات نظامی حراست از مرزها و ملت ترکیه هدف اصلی بوده و اساس مسئله را تشکیل می دهد. شایعات مربوط به اعمال تحریم بر علیه ما با روح 70 ساله هم پیمانی با ناتو مغایرت دارد. خارج سازی سازمان تروریستی " YPG/PKK " از منطقه ضروری است. مبارزه با سازمان تروریستی داعش نیز بی وقفه ادامه خواهد یافت. هدف ما تامین بازگشت برادران سوری مان در جوی امن و امان به خانه و کاشانه و خاکهای خود است. خبرهای مرتبط