تماسهای هیئت امریکایی در آنکارا

وزیر دفاع ملی و سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با هیدت امریکایی دیدار و گفتگو کردند

1289674
تماسهای هیئت امریکایی در آنکارا

 حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، رابرت چارلز اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا و هیئت همراه ایشان را که دیروز بمنظور انجام تماسهایی در رابطه با بحران سوریه به آنکارا آمدند، به حضور پذیرفت.

وزارت دفاع ملی با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، آکار با رابرت چارلز و هیئت همراه وی مذاکراتی انجام داد.  

از سوی دیگر ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز رابرت چارلز اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا و هیئت همراه وی را بحضور پذیرفت.

مذاکرات در مجتمع ریاست جمهوری انجام گرفته و حدود 1 و نیم ساعت بطول انجامید.خبرهای مرتبط