ترکیه قصد تغییر بافت دموگرافیک منطقه را ندارد

وزارت امور خارجه ترکیه در خصوص عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح در شمال سوریه

1286641
ترکیه قصد تغییر بافت دموگرافیک منطقه را ندارد

ترکیه اعلام کرد : عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه که برای در هم کوبیدن اقدامات مربوط به تشکیل کریدور تروریستی در مرزهای جنوبی کشور و برقراری صلح و آرامش در منطقه و همچنین سازمانهای تروریستی در شمال سوریه آغاز کرده است، تغییر بافت دموگرافیک منطقه نمی باشد.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه کتبی اعلام کرد : عملیات نظامی چشمه صلح ترکیه عناصر " PYD/YPG " شاخه سازمان تروریستی " پ ک ک " که از سوی اتحادیه اروپا و ناتو بعنوان سازمان تروریستی قبول می شود، را مورد هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است : کشورهایی که از پذیرفتن دوباره تروریستهای خارجی شهروند خود اجتناب می ورزند، در زمینه مبارزه با سازمان تروریستی داعش حق دادن درس به ترکیه را ندارند. ترکیه قصد تغییر بافت دموگرافیک در منطقه تحت شمول عملیات نظامی چشمه صلح را ندارد. اتهامات بی مسند محافل و کشورهای حامی سازمان تروریستی " پ ی د / ی پ گ " در این خصوص به ترکیه ، نشانه واکنش ناشی از بر هم خوردن طرح های پلید تجزیه سوریه است. ادعای اینکه عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه به تلاش های پیدایش راه حل سیاسی در سوریه آسیب خواهد رساند، بدور از واقعیت است.

وزارت امور خارجه ترکیه سخنان یکی از مقامات سازمان ملل متحد که در آن بین طرح ایجاد منطقه امن در سوریه و نسل کشی سر برنیتسا ارتباط برقرار می شود را به شدت محکوم ساخت.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در این رابطه چنین گفت : برای ممانعت از قتل عام سربرنیتسا بیشترین و موثرترین تلاش ها را ترکیه بخرج داده و کاملا واضح و آشکار است یک مقام سازمان ملل که ریشه در آن منطقه جغرافیایی دارد، این واقعیت را نیک می داند. لذا سو استفاده این چنینی با یک ذهنیت منحرف از واقعه نسل کشی سربرنیتسا که از نظر افکار عمومی ترکیه موضوع حساسی بشمار می رود ، هرگز قابل قبول نمی باشد.خبرهای مرتبط