وزارت دفاع ملی ترکیه: تروریستها از مخفیگاههایشان به مناطق مسکونی حمله میکنند

وزارت دفاع ملی، اعلام داشت که اعضای سازمانهای تروریستی پ ک ک / ی پ گ – پ ی د، در ساختمانها، مدارس و بیمارستانهای مردمی مخفی شده با توپ و موشکها به مناطق مسکونی غیرنظامیان حمله میکنند

1285901
وزارت دفاع ملی ترکیه: تروریستها از مخفیگاههایشان به مناطق مسکونی حمله میکنند

 

وزارت دفاع ملی، اعلام داشت که اعضای سازمانهای تروریستی پ ک ک / ی پ گ – پ ی د که سعی در ایجاد کوریدور ترور در شرق رودخانه فرات را دارند، در ساختمانها، مدارس و بیمارستانهای مردمی مخفی شده با توپ و موشکها به مناطق مسکونی غیرنظامیان حمله میکنند و همچنین اعلام کرد که تعدادی از شهروندان غیرنظامی نیز مجروح شده اند.

در بیانیه صادره از وزارت دفاع ملی در رابطه با عملیات چشمه صلح، گفته شد: "تروریستهای پ ک ک / ی پ گ – پ ی د که سعی در ایجاد کوریدور ترور در شرق رودخانه فرات را دارند، در ساختمانها، مدارس و بیمارستانهای مردمی مخفی شده با توپ و موشکها به مناطق مسکونی غیرنظامیان حمله میکنند. این تروریستها که به هیچ یک از ارزشهای انسانی باور ندارند، به مناطق مسکونی غیر نظامیان با توپ و راکت حمله کرده و شهروندان معصوم را مجروح میکنند."

در این بیانیه عکسهایی نیز در رابطه با حملات این تروریستها منتشر شد.خبرهای مرتبط