چاووش اوغلو با پوشیدن یونیفرم نظامی به محمدجیک روحیه داد

وزیر امور خارجه ترکیه، قبل از عملیات نظامی ترکیه علیه مواضع سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک در شمال سوریه، با پوشیدن یونیفرم نظامی به سربازان ترکیه روحیه داد

چاووش اوغلو با پوشیدن یونیفرم نظامی به محمدجیک روحیه داد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، قبل از عملیات نظامی ترکیه علیه مواضع سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک در شمال سوریه، با پوشیدن یونیفرم نظامی به سربازان ترکیه که محمدجیک نامیده می شوند، روحیه داد. 

مولود چاووش اوغلو از طریق حساب اینستاگرام خود عکسی از خود با یونیفرم نظامی به اشتراک گذاشت. 

وزیر امور خارجه ترکیه با انتشار بیتی از شعر "وطن" نامق کمال چنین نوشت: "هیبت و عظمت اجدادمان در جهان معروف است، تصور نکن که فطرت تغییر می کند، خونی که در رگمان است، همان خون اجدادمان است" 

این پست چاووش اوغلو در اینستاگرام ده ها هزار لایک خورد. 

 

 خبرهای مرتبط