پرواز جنگنده های اف ـ 16 بر فراز حریم هوایی شرق رود فرات در سوریه

جنگنده های اف ـ 16 در چهارچوب عملیات قطعیت تزلزل ناپذیر در حریم هوایی سوریه در شرق فرات پرواز کردند

1275619
پرواز جنگنده های اف ـ 16 بر فراز حریم هوایی شرق رود فرات در سوریه

جنگنده های اف ـ 16 در چهارچوب عملیات قطعیت تزلزل ناپذیر در حریم هوایی سوریه در شرق فرات پرواز کردند. 

در بیانیه ایی که وزارت دفاع ملی ترکیه از حساب توییتر به اشتراک گذاشت، اعلام گردید : در چهارچوب عملیات نظامی قاطعیت تزلزل ناپذیر امروز دو فروند جنگنده اف ـ 16 بین ساعات 14 الی 16 در حریم هوایی سوریه در شرق فرات پروازهایی ترتیب دادند. 

جنگنده ای اف ـ 16 متعلق به فرماندهی نیروی هوایی ترکیه نیز دیروز در منطقه بین ساعت 10 الی 12 پروازهایی ترتیب داده بودند. خبرهای مرتبط