منطقه ماراش برای استفاده و اسکان بازخواهد شد

معاون رئیس جمهور ترکیه، ابراز داشت که منطقه ماراش در جمهوری ترک قبرس شمالی، با پس داده شدن اموال توسط اسناد تاریخی به شکلی عادلانه، برای استفاده و اسکان بازخواهد شد.

fuat oktay kibris panel1.jpg

فوات اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، ابراز داشت که منطقه ماراش در جمهوری ترک قبرس شمالی، با پس داده شدن اموال توسط اسناد تاریخی به شکلی عادلانه، برای استفاده و اسکان بازخواهد شد.

اوکتای طی سخنرانی اش در پانل حرف آخر در قبرس که در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد، اعلام داشت که در سایه نتایج "فعالیتهای موجودی ها" که با حمایت ترکیه از سوی حکومت جمهوری ترک قبرس شمالی در ماراش اجرا میشود، مشخص گردید که بخش اعظمی از زمینها متعلق به بنیاد میباشد.

معاون رئیس جمهور با ابراز اینکه این زمینهای بنیاد در سالهای 1950 از سوی حکومت اشغالگر انگلستان به شکلی بی قانون به افراد داده شده است و اسناد این بی قانونی ها در آرشیوها موجود است، گفت: "ماراش، توسط اسناد تاریخی به شکلی عادلانه در حین بازپس دادن اموال، برای استفاده و اسکان باز خواهد شد. همه بدانند که بر علیه کسانی که در پی جلوگیری از راه حل میباشند، اجازه نخواهیم داد که مردم ترک قبرس تا ابد محکوم به این وضعیت باشند."

اوکتای با اظهار اینکه عدم تغییر بخش یونانی نشین قبرس از گذشته تا کنون که امروز ترکهای قبرس را به شکل اقلیت در جزیره نشان میدهند، امری آشکار است. استفاده از منابع هیدرو کربن از سوی بخش یونانی تبار قبرس بدون اعتنا به حقوق مساوی ترکهای قبرس بر روی این منابع طبیع، علی رغم همه اخطارها، نمونه ای بارز از این وضعیت میباشد.

فوات اوکتای باری دیگر تاکید کرد که از فعالیتهای بخش یونانی نشین قبرس که گمان میبرد تنها صاحب منابع طبیعی در حوزه جزیره میباشد، چشم پوشی نخواهند کرد.خبرهای مرتبط