ابراهیم کالین اروپا را به باد انتقاد گرفت

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از کشورهای اروپایی در زمینه بحران سوریه انتقاد کرد

ابراهیم کالین اروپا را به باد انتقاد گرفت

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از کشورهای اروپایی در زمینه بحران سوریه انتقاد کرد.

ابراهیم کالین ضمن شرکت در اجلاسی با مضمون لیبی در شهر برلین آلمان اعلام کرد : کشورهای اروپایی تنها وقتی که با موجی از کوچ مواجه می شوند، به وجود مشکلی در منطقه پی می برند.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ضمن جلب دقت به اقداماتی ترکیه در راه حل مسئله سوریه انجام می دهد گفت : ترکیه نمی تواند بار سوریه را به تنهایی به دوش بکشد. نه بار سیاسی و نه بار پناهجویان را . آنوقت این سوال مطرح می شود که پس اتحادیه اروپا کجاست؟ اروپا در حل این بحران باید نقش فعال تری در پیش گیرد.

ابراهیم کالین در ادامه سخنان خود به درگیری های واقع در لیبی اشاره کرده و گفت : در مرحله نخست هدف برقراری آتش بس در لیبی است. بعنوان اولین گام بایستی شرایط اجرای مقررات آتش بس به رهبری نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی فراهم شود. به نظر ما این عملی است.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه افزود : رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکراتی در این زمینه با رهبران انجام خواهد داد .خبرهای مرتبط