گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و یونان

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی در این رابطه انتشار داد

گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و یونان

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با " Nikos Panagiotopoulos " وزیر دفاع ملی یونان گفتگوی تلفنی انجام داد. 

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : آکار با همتای یونانی خود مکالمه تلفنی بعمل آورد. 

وزیر دفاع ملی ترکیه به همتای یونانی خود به انگیزه انتصاب به مقام جدید تبریک گفت. 

در گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ملی  دو کشور ، پیرامون روابط دو جانبه و موضوعات امنیت منطقه ایی بحث و تبادل نظرهایی بعمل آمد. خبرهای مرتبط