کشف چهار بمب دست ساز در چارچوب عملیات پنجه سه

4 بمب دست ساز که در چارچوب عملیات پنجه سه در شمال عراق کشف شد، منهدم گردید

1269698
کشف چهار بمب دست ساز در چارچوب عملیات پنجه سه

4 بمب دست ساز که در چارچوب عملیات پنجه سه در شمال عراق کشف شد، منهدم گردید. 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، در چارچوب این عملیات دو بمب متصل به باتری کنترل از راه دور و دو بمب فشاری کنترل از راه دور کشف و منهدم شده است. 

 

 

 

 خبرهای مرتبط