صدور بیانیه علیه سازمان تروریستی پ ک ک

تمام انسانهایی که خواهان زندگی همراه با آزادی، رفاه و صلح در ترکیه هستند را به نشان دادن واکنش در برابر قتل عام های پ ک ک دعوت می کنیم

صدور بیانیه علیه سازمان تروریستی پ ک ک

سازمان تروریستی پ ک ک در حالی که در سایه مبارزه ای قاطعانه در حال نابودی است، به حملات علیه غیرنظامیان سنگینی داده است. این سازمان تروریستی به ترتیب حملات علیه کارکنان دولتی، معلمان، مامورین امنیتی، سیاسیون غیرنظامی و کارگران ادامه می دهد.

سازمان تروریستی پ ک ک که قصد جان انسانها را می کند، در عین حال حقوق کاری آنها را نیز از دستشان می گیرد. سازمان تروریستی پ ک ک، کارکنان دولتی، شاگرد رستوران و حتی کارگران را به قتل رسانید. پرسنل بهداشتی را ربود. یک درجه دار را که در حال پارک اتومبیلش در مقابل شعبه بانکی بود، کارگر راه آهن در حال تعمیر خط آهن، روستایی که دام های خود را به چرا برده بود و کارگران در حال تعمیر الکتریک را به شهادت رسانید. این تروریست ها که دستانشان به خون ملت آغشته است، کارمندانی که با سرویس در حال بازگشت به خانه هایشان بودند، کارکنان مدارس دینی و مامورین پلیس مان را در خواب به شهادت رساندند.

سازمان تروریستی پ ک ک،

شنای آی بوکه یالچین، معلم در باتمان،

اورهان کرجان و آیدین آهی، سیاسیون حزب عدالت و توسعه،

4 کارگر که در منطقه چوبان پینار شهرستان یوکسک اوای حکاری در حال حمل دستگاه بودند،

نجم الدین ییلماز که در سیوه رک شانلی اورفا معلم بود،

طیب فیدان که دام های خود را در روستای آسلان باشار شرناک به چرا برده بود،

ارن بلبل 15 ساله و درجه دار فرهاد گدیگ را در ترابزون

و شمار زیادی کارگر را به قتل رساند.

سازمان تروریستی پ ک ک، به قتل علم های خود در دیاربکر ادامه داد. در حمله تروریست های پ ک ک با بمب دست ساز به خودروی شهروندانی که در شهرستان کولپ عازم جمع آوری هیزم بودند، 7 نفر به شهادت رسیده و 10 نفر به شدت زخمی شد. 7 کارگری که روزی خود را در جنگل کسب می کردند، به شکلی خائنانه از سوی تروریست های پ ک ک به قتل رسیدند.

حق تحصیل، به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانی و بخشی جدایی ناپذیر از کرامت انسانی شناخته می شوند. همگان برای زندگی به شکلی که شایسته انسانیت است، از حق کار کردن برخوردار می باشد. قوانین و قراردادهای بین المللی کار کردن را به عنوان حقی اساسی معرفی می کنند. سازمان تروریستی پ ک ک با تهدید، ربودن و قتل کارکنان بخش های دولتی و خصوصی، حق کار کردن آنها را از بین می برد.

ما بوسیله این بیانیه؛

خواهان پایان یابی هر چه سریعتر تروریزم که مانع استفاده از حقوق بشر بویژه حق زندگی و کار می شود هستیم. خشونت علیه معلمان، سیاسیون غیرنظامی، غیرنظامیان، کارکنان راه و سدها و کارکنان بخش های آموزشی و بهداشت و درمان، تمامی ملتمان را مورد هدف قرار داده است. قتل عام  کارکنان و غیرنظامیان از سوی سازمان تروریستی پ ک ک را محکوم و تلعین می کنیم.

آنطور که دیده می شود، یکی از اهداف این سازمان تروریستی، ارعاب مادرانی است که با تجمع در برابر ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها در دیاربکر خواهان نجات فرزندانشان از دست پ ک ک هستند.

نادیده گرفتن شدن این قتل عام ها از سوی سازمان های سندیکایی بین المللی، سازمان های اتحادیه اروپا، سفارتخانه هایی که در هر فرصتی در کشورمان اظهار نظر می کنند و سازمان های حقوق بشر، را محکوم می کنیم.

از اینجا می گوییم سندیکاهایی که ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر می کنند، کانون های وکلا، سازمان های حرفه ای، احزاب سیاسی، آکادمیسین ها، روزنامه نگاران، هنرمندان، بازیگران و سازمان های حقوق بشر می توانند در برابر قتل عام های پ ک ک واکنش نشان دهند.

تمام انسانهایی که خواهان زندگی همراه با آزادی، رفاه و صلح در ترکیه هستند را به نشان دادن واکنش در برابر قتل عام های پ ک ک دعوت می کنیم.

با احترام خدمت افکار عمومی

علی یالچین                                  مدیر کل سندیکای کارمندی و آموزشی

محمود آرسلان                              مدیر کل حق-ایش

بایرام بوزال                                مدیر کل سندیکای ترک حرب – ایش

ستار آسلان                                 مدیر کل اوز اورمان- ایش

سمیح دورموش                            مدیر کل سندیکای بهداشت و درمان    

محمد باراک توتار                         مدیر کل سندیکای دیانت

متین ییلانجی                               مدیر کل کارمندان دفتری

لئونت اوسلو                                مدیر کل سندیکای بم-بیر-سن

حسین اوزتورک                            مدیر کل سندیکای توچ – بیر – سن

عمر بورداک                               مدیر کل سندیکای بیرلیک خبر

حاجی بایرام تونبول                       مدیر کل سندیکای انرژی –بیر

سونر جان توفان اوغلو                    مدیر کل سندیکای کارمندان باییندیر    

کنعان شرفلی                                مدیر کل سندیکای کارمندان ترابری

مجید اردوغان                              مدیر کل سندیکای کارمندان بخش فرهنگی

پروفسور شفق ارتان چوماکلی           رئیس دانشگاه آنادولو

پروفسور دکتر حسن یوجل باش دمیر    عضو هیأت علمی دانشگاه آنکارا

دکتر محمد انس کالا                       عضو هیأت علمی دانشگاه ییلدیریم بایزید

پروفسور دکتر موسی کاظم آری جان   عضو هیأت علمی دانشگاه ییلدیریم بایزید

پروفسور دکتر آتیلا یایلا                 دانشگاه مدیپل استانبول

تارکان زنگین                             کارشناس شغلی

فاطمه اوزکان                               روزنامه نگار، استار

دکتر اسماعیل چاغلار                    دانشگاه تمدن استانبول

دکتر عدنان کوچوک                       عضو هیأت علمی کریک قلعه

دکتر نرگس داما                            عضو هیأت علمی دانشگاه ییلدیریم بایزید

دکتر یعقوب عمر اوغلو                  اتحادیه نویسندگان یوروآسیا

پروفسور دکتر محمد شاهین              دانشمند علوم سیاسی

دکتر رحمان ادمی                         عضو هیأت علمی دانشگاه ییلدیریم بایزید

دکتر ایراز خاص پولات                  عضو هیأت علمی دانشگاه آنکارا

احمد آکجان، وکیل                      دبیر پلاتفرم حقوق ترکیه

مصطفی کارت اوغلو                  سردبیر روزنامه آکشام

حسن اوزتورک                        مدیر تلویزیون اولکه

پروفسور دگتر محمد اوز            عضو هیأت علمی دانشگاه حاجت تپه

محمد چتین                             نویسنده

دکتر نجم الدین تورینای              نویسنده

مروه شبنم اوروچ                    روزنامه نگار

احسان آکتاش                        نویسنده

سلیم جراح                           نویسنده

پروفسور دکتر علیار دمیرجی    دانشگاه پاموک قلعه

پروفسور دکتر محمد اوکوران    عضو هیأت علمی

دکتر مراد ییلماز                    دانشمند علوم سیاسی

نوری کارامان، وکیل              رئیس انجمن تحقیقات حقوقی، شعبه گیره سون

احسان آیال                          دانشگاه تمدن

دکنر محمد ساری                  وکیل، استانبول

حلیمه کوکجه                      روزنامه نگار، روزنامه استار

هاله کاپلان اوز                   روزنامه نگار، روزنامه استار

محمد آجت                         نماینده کانال 7، آنکارا

ارسین چلیک                     روزنامه نگار، روزنامه یئنی شفق

دکتر جان جیلان                  دانشگاه مدیپل استانبول

پروفسور دکتر فرات پورتاش   عضو هیأت علمی دانشگاه حاجی بایرام ولی

آکین اوزچر                       نویسنده

دکتر جم کورکوت                عضو هیأت علمی دانشگاه ییلدیریم بایزید

محمد طغرل                       محقق

دکتر نوری سالیک               عضو هیأت علمی دانشگاه ییلدیریم بایزید

گحمد کورت اوغلو               شاعر-نویسنده

برهان الدین کاپوسوز اوغلو    نویسنده

        

 

 خبرهای مرتبط