شورای ترک که برای جهان ترک تاسیس شده است، روز به روز گسترده تر میشود

چاووش اوغلو افزود: "برای اولین بار از ترکمنستان نیز سیگنالی مثبت دریافت کردیم. میخواهند تا به عنوان عضو ناطر شرکت کنند."

شورای ترک که برای جهان ترک تاسیس شده است، روز به روز گسترده تر میشود

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، اعلام داشت که ازبکستان تصمیم به شرکت در شورای همکاری کشورهای ترک زبان (شورای ترک) گرفته و ترکمنستان نیز میخواهد تا عضو ناظر باشد.

چاووش اوغلو، طی سخنرانی اش در برنامه دوره آموزشی دوره صد و پنجم استانداری، ضمن اظهار اینکه شورای ترک که برای جهان ترک تاسیس شده است، روز به روز گسترده تر میشود، ابراز داشت که روز 16 اکتبر، اجلاس امسال برگزار خواهد شد.

چاووش اوغلو افزود: "برای اولین بار از ترکمنستان نیز سیگنالی مثبت دریافت کردیم. میخواهند تا به عنوان عضو ناطر شرکت کنند."

چاووش اوغلو ضمن ابراز اینکه بغداد امرایو سفیر قزاق که دبیر کل شورای ترک میباشد، به همراه معاونش، به ترکمنستان سفر خواهند کرد، تاکید کرد که بازیگر منطقه ای مهمی در این شورا خواهد بود.

وزیر خارجع ترکیه با یاد اوری اینکه این اجلاس سال گذشته در دریاچه ایسیک برگزار شد و مجارستان کشور ناظر بود، اظهار داشت که روز 19 سپتامبر، در بوداپشت پایتخت مجارستان، مرکز اورپای شورای ترک را با شرکت وزرای خارجه دیگر کشورها، افتتاح خواهند کرد.خبرهای مرتبط