ارسال کاروان نظامی تقویتی نیروهای مسلح ترکیه به منطقه کاهش دگیری ادلب

در این کاروان که با هدف تقویت نیرو به منطقه ارسال شد، خودروهای زرهی، پرسنل، خودروهای حامل پرسنل و همچنین خودروهای سنگین وجود دارد

1268334
ارسال  کاروان نظامی تقویتی نیروهای مسلح ترکیه به منطقه کاهش دگیری ادلب

نیروهای مسلح ترکیه، کاروانی نظامی متشکل از خودروهای زرهی، پرسنل نظامی، خودروهای حامل پرسنل و خودروهای سنگین، به مراکز نظارتی که در منطقه کاهش درگیری ادلب در سوریه میباشند، ارسال کرد.

در این کاروان که با هدف تقویت نیرو به منطقه ارسال شد، خودروهای زرهی، پرسنل، خودروهای حامل پرسنل و همچنین خودروهای سنگین وجود دارد.

در چهارچوب توافقنامه آستانه در منطقه کاهش درگیری ادلب، 12 مرکز نظارت متعلق به نیروهای مسلح ترکیه وجود دارد.

استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه، از آغاز جنگ داخلی تاکنون، به عنوان قلعه مخالفان شناخته میشود. با مهاجرت داخلی، جمعیت مرکز ادلب به 4 میلیون تن رسیده است و این منطقه ماه مارس سال 2015، تحت کنترل مخالفان قرار گرفته است. ادلب، یکی از مناطقی است که مورد هدف شدید رژیم میباشد.

از روز 17 سپتامبر سال 2018، که توافقنامه ای میان روسیه و ترکیه امضا گردید، در نتیجه حملات رژیم و روسیه، 1282 غیر نظامی منجمله 219 زن و 341 کودک کشته شده اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز هماهنگی مداخلات سوریه که روند مهاجرت در منطقه کاهش درگیری ادلب را دنبال کرده و اطلاعاتی جمع آوری میکند، از روز 17 سپتامبر و امضای توافقنامه ادلب تاکنون 1 میلیون و 42 هزار غیر نظامی مهاجرت کرده اند.خبرهای مرتبط