عملیات پنجه سه با موفقیت ادامه دارد

عملیات نیروهای مسلح ترکیه علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در خارج از کشور ادامه دارد

عملیات پنجه سه با موفقیت ادامه دارد

عملیات نیروهای مسلح ترکیه علیه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در خارج از کشور ادامه دارد. 

در چارچوب عملیات پنجه سه در شمال عراق دو تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد. 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد عملیات پنجه سه به شکلی موفقیت آمیز ادامه دارد. 

در نتیجه عملیات هوایی دو تروریست از پای درآورده شد. 

 

 

 

 

 خبرهای مرتبط