چاووش اوغلو: ترکیه و ترک های قبرس در رابطه با مسئله قبرس خط قرمزهایی دارد

چاووش اوغلو به دنبال دیدار دوجانبه و بین هیأت ها با سرادجان دارمانویچ وزیر امور خارجه قره داغ در آنکارا، در ساختمان وزارتخانه کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب داد

چاووش اوغلو: ترکیه و ترک های قبرس در رابطه با مسئله قبرس خط قرمزهایی دارد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت ترکیه و ترک های قبرس در زمینه قبرس خط قرمز دارند. 

چاووش اوغلو به دنبال دیدار دوجانبه و بین هیأت ها با سرادجان دارمانویچ وزیر امور خارجه قره داغ در آنکارا، در ساختمان وزارتخانه کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب داد. 

چاووش اوغلو در رابطه با مسئله قبرس اظهار داشت، قبلا نیز گفتیم که ترکیه هیچ گزینه ای را رد نکرده و به لزوم ارزیابی گزینه های دیگر نیز تاکید کرده است. 

وزیر امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه بایستی مذاکره نتیجه محور انجام شده و چارچوب مذاکره شفاف باشد افزود: ما و ترک های قبرس خط قرمز غیر قابل انصراف و حساسی داریم. یکی از مهمترین عناصر نیز برابری سیاسی، حضور موثر و ریاست ادواری می باشد. 

 خبرهای مرتبط