دیدار معاون رئیس جمهور ترکیه با کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل

فوئات اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، دیروز فیلیپپو گراند کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و هیئت همراهش را به حضور پذیرفت

1263217
دیدار معاون رئیس جمهور ترکیه با کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل

فوئات اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، دیروز فیلیپپو گراند کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و هیئت همراهش را به حضور پذیرفت.

طی این دیدار که یک ساعت طول کشید و در مجتمع ریاست جمهوری انجام شد، مسئله مهاجرت و در راس آنها، 3.6 میلیون سوری که درترکیه زندگی میکنند و مسائل پناهجویی و پناهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

گراند کمیسریای عالی، ابراز داشت که از ترکیه در رابطه با فعالیتهایش در قبال سوریان، تقدیر میکند.

وی همچنین ابراز داشت به عنوان سازمانی که سنگینی بار ترکیه را از نزدیک مشاهده میکنند، به همکاری با ترکیه اهمیت میدهند.

فوئات اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، نیز ابراز داشت که تقدیر از فعالیتهای ترکیه در رابطه با سوریان از سوی جوامع بین المللی کافی نیست. آنها نیز باید در این روند تلاش کرده و تاثیرگذار باشند.خبرهای مرتبط