دیوید ساتر فیلد استوارنامه خود را تقدیم اردوغان نمود

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیوید ساتر فیلد سفیر کبیر ایالات متحد آمریکا در آنکارا را به حضور پذیرفت

1260078
دیوید ساتر فیلد استوارنامه خود را تقدیم اردوغان نمود

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیوید ساتر فیلد سفیر کبیر ایالات متحد آمریکا در آنکارا را به حضور پذیرفت. 

ساتر فلید سفیر کبیر جدید آمریکا در مجتمع ریاست جمهوری استوار نامه خود را تقدیم رئیس جمهور ترکیه نمود. 

در پی معرفی برخی از منسوبین جدید سفارت آمریکا از سوی دیوید ساتر فیلد به اردوغان ، عکس یادگاری کشیده شد. خبرهای مرتبط