کنفرانس مطبوعاتی مشترک چاووش اوغلو و جبران باسیل در بیروت

وزیر أمور خارجه ترکیه در پی دیدار و مذاکره با جبران باسیل همتای لبنانی خود در بیروت پایتخت لبنان مصاحبه مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد

کنفرانس مطبوعاتی مشترک چاووش اوغلو و جبران باسیل در بیروت

مولود چاووش اوغلو وزیر أمور خارجه ترکیه در پی دیدار و مذاکره با جبران باسیل همتای لبنانی خود در بیروت پایتخت لبنان مصاحبه مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد.

چاووش اوغلو اعلام کرد : هیچ قرار دادی در مدیترانه شرقی که مردم ترک قبرس شمالی و یا ترکیه در آن طرف نیست، معتبر نمی باشد .

چاووش اوغلو ضمن یادآوری اینکه ترکیه در مدیترانه شرقی با کشتی های حفاری خود به أمور تجسس و اکتشاف منابع طبیعی می پردازد گفت : کشتی های ترکیه هم در محدود فلات قاره خود و هم در محوطه هایی که جمهوری ترک قبرس شمالی مجوز داده برای حراست از حقوق مردم ترک قبرس شمالی به فعالیت های تجسس و اکتشاف ادامه می دهد.

وزیر أمور خارجه ترکیه ضمن تاکید بر اینکه ما به حراست و دفاع از حقوق جمهوری ترک قبرس شمالی و مردم آن در مدیترانه شرقی تا ابد ادامه خواهیم داد تاکید کرد : هیچ قرار دادی که مردم جمهوری ترک قبرس شمالی و ترکیه در آن دخیل نباشد، فاقد اعتبار و ارزش است.

مولود چاووش اوغلو به روند بازگشت پناهندگان سوری به کشورشان نیز اشاره کرده و از نگرانی ها این افراد در زمینه به بازگشت به سوریه سخن راند.

وزیر أمور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه در تامین نیازهای اساسی آندسته از پناهجویانی که به سوریه باز می گردند، جامعه بین المللی بایستی با حساسیت عمل کند گفت : در این زمینه می توانیم به همراه لبنان ، اردن و عراق اجلاس مشترکی ترتیب داده و جامعه بین المللی را نیز به آن دعوت کنیم.خبرهای مرتبط