تکذیب شایعات مندرجه در شبکه های اجتماعی از سوی سفارت آمریکا در آنکارا

سفارت ایالات متحد آمریکا در آنکارا ادعاهای مندرجه در شبکه های اجتماعی مبنی بر پخش وضعیت اضطراری برای شهروندان خود را تکذیب کرد

تکذیب شایعات مندرجه در شبکه های اجتماعی از سوی سفارت آمریکا در آنکارا

سفارت ایالات متحد آمریکا در آنکارا ادعاهای مندرجه در شبکه های اجتماعی مبنی بر پخش وضعیت اضطراری برای شهروندان خود را تکذیب کرد.

در پیامی که سفارت آمریکا از حساب خود در شبکه های اجتماعی انتشار داد اعلام کرد : شایعاتی که در شبکه های اجتماعی در مورد اعلام وضعیت اضطراری برای شهروندان آمریکایی مقیم ترکیه پخش شده ، بدور از واقعیت است.

در این پیام چنین گفته شد : تمامی هشدارها و پیام های مربوط به شهروندان آمریکایی به اطلاع افکار عمومی رسانده شده و از ماه مارس بدین طرف هیچگونه پیام هشدار آمیزی انتشار نیافته است .خبرهای مرتبط