اردوغان سفرای جدید و خانواده های آنان را در مجتمع ریاست جمهوری به حضور پذیرفت

اردوغان سفرای جدید فیلیپین، عراق ، اندونزی و مالی را به حضور پذیرفت

اردوغان سفرای جدید و خانواده های آنان را در مجتمع ریاست جمهوری به حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه ، لالو محمد اقبال سفیر جدید اندونزی در آنکارا را به حضور پذیرفت.

وی در این دیدار که در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا صورت پذیرفت، استوارنامه خود را تقدیم اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نمود.

سفیر جدید اندونزی در آنکارا سپس همراه با خانواده خود و کارکنان سفارتخانه این کشور با رئیس جمهور ترکیه عکس یادگاری گرفتند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حسن الجنابی سفیر جدید عراق در آنکارا را به حضور پذیرفت.

وی در این دیدار که در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا صورت پذیرفت، استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد.

حس الجنابی سپس با معرفی همسرش و برخی کارکنان سفارتخانه عراق در آنکارا به رئیس جمهور ترکیه با وی عکس یادگاری گرفت.

محمدعلی ابراهیم، سفیر جدید مالی در آنکارا استوارنامه خود را تقدیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه کرد.

اردوغان سفیر جدید مالی را در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آنکارا به حضور پذیرفته است.

در این دیدار پس از گرفته شدن عکس خانوادگی، اردوغان با بغل گرفتن فرزند چهار ساله سفیر مالی لحظاتی با او صحبت کرد.خبرهای مرتبط