گفتگوی تلفنی اردوغان و مرکل

ریاست دفتر ارتباطاتی نهاد ریاست جمهوری ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

گفتگوی تلفنی اردوغان و مرکل

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگوی تلفنی انجام داد. 

بموجب بیانیه صادره از سوی ریاست دفتر ارتباطاتی نهاد ریاست جمهوری ترکیه ، در این گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه و موضوعات منطقه ایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. خبرهای مرتبط