مواضع تروریستها در تل رفعت مورد هدف قرار گرفت

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1254454
مواضع تروریستها در تل رفعت مورد هدف قرار گرفت

در پاسخ به حملات عناصر وابسته به سازمان تروریستی " PKK/YPG " به نیروهای مسلح ترکیه در منطقه تل رفعت در سوریه ، اهداف متعلق به این سازمان تروریستی در هم کوبیده شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : تروریستهای عضو سازمان سازمان جنایتکار " پ ک ک / ی پ گ " در تل رفعت نیروهای مسلح مامور خدمت در منطقه تحت پوشش عملیات نظامی سپر فرات را مورد حمله قرار دادند.

نیروهای مسلح ترکیه در پاسخ مقتابل به این حملات اهداف متعلق به تروریستها را در هم کوبیدند.خبرهای مرتبط