حملات هوایی جنگنده های ترکیه بر علیه مواضع تروریستها در شمال عراق

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

حملات هوایی جنگنده های ترکیه بر علیه مواضع تروریستها در شمال عراق

در حملات هوایی ترتیب یافته به منطقه قندیل در شمال عراق 5 تروریست منسوب به سازمان تروریستی " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : بشکلی هماهنگ با عملیات نظامی پنجه نیروهای مسلح ترکیه ، به منطقه قندیل در شمال عراق حملات هوایی ترتیب یافت.

در این حملات هوایی مواضع تسلیحاتی و لانه های تروریستی متعلق به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " در هم کوبیده شده و پنج تروریست نیز از قدرت عمل ساقط شد .خبرهای مرتبط