ترکیه حمله تروریستی در افغانستان را محکوم کرد

ترکیه حمله انتحاری در کابل پایتخت أفغانستان را به شدت محکوم کرده و به أفغانستان تسلیت گفت

1254263
ترکیه حمله تروریستی در افغانستان را محکوم کرد

ترکیه حمله انتحاری در کابل پایتخت أفغانستان را به شدت محکوم کرده و به أفغانستان تسلیت گفت.

بر أساس بیانیه ای کتبی از وزارت خارجه ترکیه، از کشته و مجروح شدن تعداد بسیاری در حمله تروریستی دیروز کابل، ابراز تاسف گردید.

در این بیانیه آمده است: "این حمله خشونت بار را که غیر انسانی است و انسانهای معصوم را مورد هدف قرار دادهسا، محکوم میکنیم. برای کشته شدگان طلب رحمت و برای مجروحان طلب شفای عاجل میکنیم. به حکومت دوست أفغانستان و برادران افغانیمان نیز تسلیت میگوییم."

گفتنی است در حمله دیروز که یکی از خونین ترین حملات سال جاری در أفغانستان محسوب میشود، 63 تن منجمله زنان و کودکان کشته شده و 182 تن مجروح شدند.خبرهای مرتبط