ترمینال خطوط انتقال گاز «جریان‌ ترک» در حال تکمیل است

احداث ترمینال اصلی دریافت گاز طبیعی روسیه از طریق پروژه خطوط «جریان ترک» در منطقه تراکیای ترکیه به اتمام می‌رسد.

ترمینال خطوط انتقال گاز «جریان‌ ترک» در حال تکمیل است

بنا به اعلام شرکت مجری «جریان ترک»، ساخت ترمینال دریافت گاز روسیه از طریق خطوط انتقال این طرح در شهر «قیی‌کوی» منطقه ترکایا واقع در شمال غرب ترکیه به آخرین مرحله رسیده است.

بر این اساس حدود 95 درصد از روند احداث ترمینال پروژه که برای بیش از 700 نفر امکان اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد، پشت سر گذاشته شده است.

ظرفیت سالانه انتقال گاز این تاسیس با توجه به اندازه گیری دبی، فشار و دمای گاز 31.5 میلیارد مترمکعب بوده و نیاز انرژی 15 میلیون منزل را تامین خواهد کرد.

در چارچوب پروژه «جریان ترک» که قرار است گاز طبیعی روسیه را به اروپا منتقل کند، دو خط لوله به طول 930 کیلومتر و ظرفیت 15.75 میلیارد مترمکعب از دریای سیاه گذشته و یکی از این دو خط لوله بخشی از گاز طبیعی مورد احتیاج ترکیه را تامین خواهد کرد.خبرهای مرتبط