سه تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط گردید

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1242560
سه تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط گردید

در حملات هوایی ترتیب یافته به منطقه متینا در شمال عراق بشکلی هماهنگ با عملیات نظامی پنچه سه تروریست از قدرت عمل ساقط گردید.

بموجب اطلاعات ارائه شده حساب توییتر وزارت دفاع ملی ترکیه ، به منطقه متینا در شمال عراق بشکلی هماهنگ با عملیات نظامی پنچه حملات هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات مواضع تسلیحاتی ، لانه های تروریستی و پناهگاههای متعلق به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " در هم کوبیده شده و سه تروریست از قدرت عمل ساقط  شد.خبرهای مرتبط