2 تروریست طراح حمله اربیل از قدرت عمل ساقط شدند

2 تروریست طراح حمله اربیل در شمال عراق که طی آن یکی از دیپلماتهای سرکنسولگری ترکیه در این شهر بشهادت رسید، از قدرت عمل ساقط شدند

1242313
2 تروریست طراح حمله اربیل از قدرت عمل ساقط شدند

 

2 تروریست طراح حمله اربیل در شمال عراق که طی آن یکی از دیپلماتهای سرکنسولگری ترکیه در این شهر بشهادت رسید، از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیات مشترک نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در دو تاریخ جداگانه ترتیب یافت.

هر دو عملیات روز بعد حمله خائنانه یعنی در 18 ژوئیه ترتیب داده شد.

در نتیجه فعالیتهای سازمان اطلاعات و امنیت ملی، یک تروریست از سرکردگان سازمان تروریستی پ ک ک تثبیت و از قدرت عمل ساقط شد.

در ادامه عملیات، دیروز نیز یک تروریست دیگر از پای در آورده شد.

در 17 ژوئیه دو تروریست با لباس شخصی وارد رستورانی در جاده فرودگاه در اربیل شده و بعد از بشهادت رساندن عثمان کوسه دیپلمات مامور خدمت در سرکنسولگری اربیل که در حال صرف صبحانه بود از محل فرار کردند.

در این حمله بهمراه عثمان کوسه، 2 شهروند عراقی نیز جان خود را ازدست دادند.خبرهای مرتبط