چهار تروریست در منطقه بیتلیس ترکیه از قدرت عمل ساقط شدند

وزارت کشور ترکیه بیانیه ایی در این زمینه صادر کرد

1241716
چهار تروریست در منطقه بیتلیس ترکیه از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در منطقه روستایی بیتلیس 4 تروریست به همراه سلاح هایشان از قدرت عمل ساقط گردید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه اعلام گردید : در چهارچوب عملیات نیروهای امنیتی در منطقه روستایی بیتلیس ، عملیات ضد تروریستی با پشتیبانی هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات 4 تروریست به همراه سلاح هایشان از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیات نظامی ضد تروریستی در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط