آغاز مذاکرات برای تاسیس منطقه امن در شمال سوریه

مقامات نظامی ترکیه و آمریکا به فعالیت های مربوط به تاسیس منطقه امن در شمال سوریه در وزارت دفاع ملی ترکیه آغاز کردند

1241061
آغاز مذاکرات برای تاسیس منطقه امن در شمال سوریه

مقامات نظامی ترکیه و آمریکا به فعالیت های مربوط به تاسیس منطقه امن در شمال سوریه در وزارت دفاع ملی ترکیه آغاز کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : فعالیت های مشترک مقامات ترکیه و آمریکا مطابق با مذاکرات دو روز پیش حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه و جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه بمنظور تشکیل منطقه امن با هماهنگی دو کشور در سوریه در وزارت دفاع ملی ترکیه آغاز شده است.

در این بیانیه تاکید شد : مذاکرات بین مقامات ترکیه و آمریکا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط