اولین قطار صادراتی بین ترکیه و گرجستان راه اندازی می شود

اولین قطار صادراتی بین ترکیه و گرجستان، طی مراسمی از مرکز لوجستیکی پالان دوکن ارزروم به راه خواهد افتاد

1240269
اولین قطار صادراتی بین ترکیه و گرجستان راه اندازی می شود

اولین قطار صادراتی بین ترکیه و گرجستان، طی مراسمی از مرکز لوجستیکی پالان دوکن ارزروم به راه خواهد افتاد. 

با آغاز به خدمت خط راه آهن باکو-تفلیس-قارص که به عنوان جاده ابریشم آهنی شناخته می شود، انتقال بار بین ترکیه و کشورهای منطقه سرعت گرفت. 

اولین سفر قطار صادراتی بین ترکیه و گرجستان، فردا ساعت 15:00 از  مرکز لوجستیکی پالان دوکن ارزروم طی مراسمی به راه خواهد افتاد. 

این قطار باری که از واگن هایی که از گرجستان به ترکیه آورده  شده تشکیل خواهد شد، در عین حال اولین قطار صادراتی بین ترکیه و گرجستان خواهد بود. 

 

 خبرهای مرتبط