هویت یکی از عاملین حمله به رستورانی در اربیل معلوم شد

در این حمله یکی از کارمندان کنسولگری ترکیه در شهر اربیل به شهادت رسید

هویت یکی از عاملین حمله به رستورانی در اربیل معلوم شد

هویت یکی از عاملان حمله روز چهارشنبه گذشته به رستورانی در شهر اربیل عراق معلوم شد. 

پلیس اداره محلی کرد شمال عراق با انتشار بیانیه کتبی در این رابطه اطلاعاتی در رابطه با هویت یکی از عاملین حمله به رستورانی در اربیل را که در نتیجه آن یکی از کارکنان کنسولگری ترکیه در اربیل به شهادت رسیده و دو شهروند عراقی جان باخت، ارائه کرد.

در این بیانیه گفته شد یکی از عاملین این حمله بنام مظلوم داغ متولد سال 1992 و اهل دیاربکر می باشد.

در بیانیه مذکور عکس مهاجم نیز به اشتراک گذاشته شده و از مردم خواسته شده است اگر این فرد را دید به نیروهای پلیس گزارش دهید.

در بیانیه پلیس اداره محلی کرد شمال عراق تاکید گردید که تحقیقات نیروهای امنیتی برای یافتن دیگر عاملین حمله ادامه دارد.

از سوی دیگر اعلام گردید : یکی از 13 بردار مظلوم داغ یکی از عاملین حمله تروریستی در اربیل درسیم داغ نماینده پارلمانی حزب دموکراتیک خلقها از شهر دیاربکر می باشد.

ابراهیم داغ با نام مستعار عصیان یکی از برادران مظلوم داغ و لطفی داغ با نام مستعار نومان از اعضای سازمان تروریستی " پ ک ک " هستند.

مظلوم داغ یکی از عاملین حمله اربیل در ماه فوریه سال 2015 از گذرگاه مرزی هابور عبور کرده و به سازمان تروریستی ملحق شده است.خبرهای مرتبط