حملات هوایی جنگنده های ترکیه به منطقه متینا در شمال عراق

عملیات نظامی پنچه نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها که روز 27 ام ماه می آغاز گردید، با قاطعیت ادامه دارد

حملات هوایی جنگنده های ترکیه به منطقه متینا در شمال عراق

در نتیجه حملات هوایی جنگنده های متعلق به نیروهای مسلح ترکیه به منطقه متینا در شمال عراق، 7 تروریست منسوب به سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید.

عملیات نظامی پنچه نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها که روز 27 ام ماه می آغاز گردید، با قاطعیت ادامه دارد.

گزارشات رسیده حاکیست که بشکلی هماهنگ با عملیات نظامی پنچه به منطقه متینا در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب یافت.

در این حملات هوایی 7 تروریست از قدرت عمل ساقط گردید.

از سوی دیگر عملیات نظامی نیروهای امنیتی در داخل کشور در مبارزه با تروریسم نیز بدون وقفه ادامه دارد.

در عملیات نظامی با حمایت هوایی که از سوی فرماندهی ژاندارمری منطقه حقاری ترکیه ترتیب یافت، دو تروریست از قدرت عمل ساقط گردید.خبرهای مرتبط