دیدار وزیر دفاع ترکیه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان

وزیر دفاع ملی ترکیه، با ارتشبد حیات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان دیدار کرد

دیدار وزیر دفاع ترکیه با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان

آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، با ارتشبد حیات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان که برای انجام دیدارهای رسمی در آنکارا به سر میبرد، دیدار کرد.

آکار، با فرمانده میهمان، در وزارت دفاع ملی  دیدار کرد.

در این دیدار که حیات طی آن دفتر افتخار را نیز امضا نمود، ارتشبد یاشار گولر فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه نیز شرکت نمود.خبرهای مرتبط