3 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

سه تن دیگر از عناصر سازمان تروریستی پ.ک.ک در چهارچوب عملیات «پنجه» ارتش ترکیه در مناطق متینا و حفتانین در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

1232523
3 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

سه تن دیگر از عناصر سازمان تروریستی پ.ک.ک در چهارچوب عملیات «پنجه» ارتش ترکیه در مناطق متینا و حفتانین در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه، نیروهای مسلح در چهارچوب عملیات پنجه، در مناطق حفتانین و متینا در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب دادند. 

در این عملیات اهداف تروریستها مورد هدف قرار داده شده و تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند. خبرهای مرتبط