مراسم گرامیداشت قتل‌عام سربرنیتسا برای نخستین بار با تلاش‌های ترکیه برگزار خواهد شد

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: یازدهم ماه (جولای) مراسم گرامیداشت قتل‌عام سربرنیتسا را در شورای اروپا برگزار خواهیم کرد.

مراسم گرامیداشت قتل‌عام سربرنیتسا برای نخستین بار با تلاش‌های ترکیه برگزار خواهد شد

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه: یازدهم ماه (جولای) مراسم گرامیداشت قتل‌عام سربرنیتسا را در شورای اروپا برگزار خواهیم کرد.

شورای اروپا تاکنون درباره هولوکاست و دیگر وقایع تلخ تاریخی مراسم برگزار می‌کرد اما مراسم گرامیداشت قتل‌عام سربرنیتسا برای نخستین بار با تلاش‌های ترکیه برگزار خواهد شد.خبرهای مرتبط