عملیات هوایی در شمال عراق

در عملیات هوایی در منطقه قندیل و خارکوک در شمال عراق مواضع تروریستی مورد هدف قرار گرفت

عملیات هوایی در شمال عراق

در عملیات هوایی در منطقه قندیل و خارکوک در شمال عراق مواضع تروریستی مورد هدف قرار گرفت. 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، در چارچب عملیات پنجه در مناطق خارکوک و قندیل در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب یافت. 

در نتیجه این عملیات، مواضع تسلیحاتی، لانه ها و پناهگاه های متعلق به سازمان تروریستی پ ک ک با خاک یکسان شد.

 

 خبرهای مرتبط