85 مهاجر غیرقانونی در چاناک‌قلعه ترکیه دستگییر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 85 مهاجر غیرقانونی را در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه دستگیر کردند.

85 مهاجر غیرقانونی در چاناک‌قلعه ترکیه دستگییر شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه، 85 تبعه خارجی را که درصدد سفر غیرقانونی به جزیره میدیلی (لسبوس) یونان بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

بیست و سه تن از آنها که افغان بودند در روستای «بهرام قلعه» و 62 نفر نیز در ساحل خلیج «کادیرقا» و روستای «کورو اوبا» شناسایی شده‌اند.

گروه دوم این مهاجران غیرقانونی تبعه کشورهای افغاستان، سومالی، سودان و عراق بودند. هشت تن نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده‌اند. دستگیرشدگان به مرکز استرداد مهاجرین آیواجیک انتقال یافتند.خبرهای مرتبط