80 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

یگان های مرزی ترکیه 80 تبعه سوری را که از راه های غیرقانونی وارد کشور بودند، در استان حتای دستگیر کردند

1225534
80 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

یگان‌های مرزی ترکیه هنگام گشت‌زنی در حومه شهرستان آلتین‌اوزو و در شهرستان کریکخان استان حتای در مجموع 65 تبعه سوری که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

همچنین نیروهای امنیتی در شهرستان کریکخان این استان به یک گروه 15 نفره که در داخل یک مینی‌بوس بدون راننده مشکوک شده و آنها را مورد بازجویی قرار دادند.

افراد مذکور که از راه‌های غیرقانونی وارد خاک ترکیه شده‌ بودند، به اداره کل مهاجرت این استان منتقل شدند.خبرهای مرتبط