چاووش اوغلو با ظریف در اصفهان دیدار کرد

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شهر أصفهان دیدار کرد

1222561
چاووش اوغلو با ظریف در اصفهان دیدار کرد

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شهر أصفهان دیدار کرد.

چاووش اوغلو و ظریف پس از اجلاس کاری که ریاست آن را بر عهده داشتند، متن طرحی که با افزایش مشاوره دو جانبه در مسائل منطقه ای و بین المللی روابط را قویتر کرده و در همین چهارچوب همکاریها را قویتر میکند را امضا نمودند.

پس ازا جلاس، چاووش اوغلو در ضیافت نهاری که به افتخار وی از سوی ظریف ترتیب داده شده بود، شرکت کرد.

چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، به دعوت ظریف، همتای ایرانی خود، دیروز برای دیدار از این کشور، به شهر أصفهان سفر کرده بود.خبرهای مرتبط