مشارکت ترکیه در قالب همکاری‌های بین المللی برای حل بحران انسانی در اتیوپی

ترکیه به عملیات صلحبانی سازمان ملل متحد در بخش شرقی اتیوپی برای حل بحران انسانی ناشی از درگیری‌های قومی در این منطقه شرکت کرد

مشارکت ترکیه در قالب همکاری‌های بین المللی برای حل بحران انسانی در اتیوپی

یاپراک آلپ، سفیر ترکیه در آدیس آبابا به دعوت سازمان ملل متحد برای حمایت از تلاش‌های بین‌المللی با هدف حل بحران انسانی شدید ناشی از درگیری‌های قومی در شرق اتیوپی به عملیات شناسایی منطقه ملحق شد.

وی در گفتگو با خبرنگار آناتولی درباره مشاهدات خود در روستاها و اردوگاه‌های مستقر در شهر هرر و حوالی آن که سه روز به طول انجامید، اعلام کرد: در صدر نیازهای مورد اولویت مردم ساکن این منطقه آب و خدمات بهداشتی است. حفاری چاه‌های آب، ارسال بسته‌های مواد غذایی و فراهم ساختن امکانات آموزشی در این منطقه ضروری است.

انس چوما هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اتیوپی نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر در اتیوپی 3.2 میلیون نفر پناهجو وجود دارند و 2.6 میلیون نفر از آنها با فرار از درگیری‌ها به این کشور پناه برده‌اند.

او با یادآوری میزبانی اتیوپی از بیش از 80‌ کروه قومی، اظهار داشت: تنش‌های قومی در اتیوپی همواره وجود داشت، اما در سال‌های اخیر این تنش‌ها تشدید یافته است. برخی گروه‌های قومی همچون «اورومو‌ها» فکر می کنند که از حقوق مساوی برخورد نیستند. علاوه بر این، در اتیوپی تنش‌هایی ناشی از وقایع تاریخی نیز رخ می دهد.

گفته می شود شهر هرر و حوالی آن از حدود 900 هزار پناهجو از کشورهای همجوار اتیوپی از جمله سومالی که با مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانی مواجه هستند، میزبانی می کند. درگیری‌های قومی اخیر در مناطق مختلف اتیوپی باعث بروز بحران جدید انسانی در این کشور شد.

این پناهجویان در اردوگاه‌هایی که با امکانات محدود ساخته شده‌اند، با کمک‌های سازمان‌های محلی و بین‌المللی به زندگی خود ادامه می دهند. این افراد پس از بازگشتن به شهر و منطقه شان نیز به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. خبرهای مرتبط