ترکیه به نامه وزارت دفاع آمریکا پاسخ داد

وزارت دفاع ملی ترکیه در این زمینه بیانیه کتبی انتشار داد

ترکیه به نامه وزارت دفاع آمریکا پاسخ داد

در بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : به نامه ارسالی مورخ 6 ام ژوئن سال 2019 شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به ترکیه امروز از سوی حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با ارسال نامه ای متقابل جواب داده شد. 

در این بیانیه آمده است : در نامه جوابی ضمن تاکید مجدد به ناراحتی و ناخشنودی از طرز برخورد و اسلوب مغایر با روح هم پیمانی، نکته نظرات واضح و علنی و پیشنهاداتمان بشکلی کامل و با جزئیات کامل به اطلاع مقامات اینکشور رسانده شده است. در این نامه به اهمیت ادامه دیالوگ دو کشور با اتکا به اصل احترام متقابل و دوستی دو جانبه و همچنین پیدایش راه حل مناسب به مشکلات تاکید شده است. خبرهای مرتبط