28 مهاجر غیرقانونی در آیدین ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 28 مهاجر غیرقانونی را در شهرستان گرمنجیک استان آیدین دستگیر کردند

1219688
28 مهاجر غیرقانونی در آیدین ترکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان‌ گرمنجیک استان آیدین 28 تبعه پاکستان را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد پس از انجام روند قانونی به اداره امور مهاجرت استان آیدین منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط