واکنش شدید ترکیه به تصمیمات متخذه در پارلمان هلند

وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه ایی کتبی در این زمینه انتشار داد

واکنش شدید ترکیه به تصمیمات متخذه در پارلمان هلند

آنکارا اعلام کرد : ادعاهای مندرجه در تصمیماتی که در مجلس نمایندگان هلند بر علیه ترکیه اتخاذ شده است، بی مسند و افترایی بیش نیست.

در بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت أمور خارجه ترکیه اعلام گردید : تصمیمات اتخاذ شده در مجلس نمایندگان هلند پیرامون وقایع سال 1915 و ادعاهای بی مسند و مملو از افترا بر علیه ترکیه در این تصمیمات را به شدت رد می کنیم.

در بیانیه وزارت أمور خارجه ترکیه تاکید شد : این تلاش های بدور از جدیت ، غیر قابل توجیه و بی مسند محافل و افرادی که به آن متوسل می شوند، بدون پاسخ نخواهد ماند . این برخورد سیاسی توام با عوام گرایی در نتیجه به کسانی که فریب این برخوردهای غیر منطقی و بدور از عقل سلیم را می خورند، آسیب خواهد رساند.

در بیانیه وزارت أمور خارجه ترکیه تاکید گردید : مجلس نمایندگان هلند بجای سیاست های ضد ترکیه ایی خود که از پیش داوری ها تغذیه می کند، بهتر است به موضوعات جدی تری که ارزشهای اروپا را تهدید می کند، متمایل شود. لذا اولویت دادن به اتخاذ تدابیر لازمه در قبال افزایش موج راست گرایی افراطی، خصومت با خارجیان، نژاد پرستی، اسلام هراسی و حمله به مساجد نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت. در مرحله ایی که برای عادی شدن روابط مان با هلند تلاش به خرج داده و در نتیجه برداشته شدن گام های متقابل در این راستا تحولات مثبتی حاصل می شود، واضح و اشکار است که اینگونه اقدامات بی مسند و توام با امیال پلید به توسعه روابط دو کشور ترکیه و هلند هیچ نوع یاری نخواهد کرد.خبرهای مرتبط