یونان حمله به خودروهای دیپلمات های ترکیه را محکوم کرد

یونان ، به ایجاد آتش سوزی عمدی در خودروهای متعلق به دیپلماتهای ترکیه در سلانیک واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد

1215741
یونان حمله به خودروهای دیپلمات های ترکیه را محکوم کرد

یونان ، به ایجاد آتش سوزی عمدی در خودروهای متعلق به دیپلماتهای ترکیه در سلانیک واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد. 

در بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت امور خارجه چنین گفته شد : به آتش کشیده شدن اتومبیل های متعلق به کارمند سرکنسولگری ترکیه و کارمند ترک شاغل در بانک تجارت و توسعه حوزه دریای سیاه را به شدت محکوم می کنیم. 

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه این حملات غیر قابل قبول و بی مسئولانه نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد، اعلام گردید : مقامات یونانی عاملین این حملات را به دستگاه قضایی تحویل خواهند داد. 

گفتنی است در ساعات بامداد امروز اتومبیل رسمی متعلق به سرکان بورالی کاردار تجاری سفارت ترکیه در شهر سلانیک در مقابل خانه اش به آتش کشیده شد. 

کوتاه مدتی بعد در نقطه ایی به مسافت یک کیلومتر خودروی متعلق به یکی از کارمندان ترکیه در بانک تجارت و توسعه حوزه دریای سیاه بطور عمدی سوزانده شد. 

این خودروها علیرغم تلاش های اطفا حریق به حالت غیر قابل استفاده در آمده و در اثر آتش سوزی به دیگر خودروهای واقع در منطقه نیزخساراتی وارد آمد. خبرهای مرتبط