27 مهاجر غیر قانونی در استان ادیرنه دستگیر شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 27 مهاجر غیر قانونی را در استان ادیرنه دستگیر کردند

1206874
27 مهاجر غیر قانونی در استان ادیرنه دستگیر شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 27 تبعه خارجی را که در صدد خورج غیر قانونی از کشور بودند، در سواحل شهرستان انز استان ادیرنه شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده تبعه کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بوده‌ و به اداره مهاجرت ادیرنه منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط