گارد ساحلی ترکیه 60 مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد

گارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر 60 تبعه خارجی را از خطر غرق شدن در دریای اژه نجات داد.

1203582
گارد ساحلی ترکیه 60 مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر 60 تبعه خارجی را که قصد داشتند با استفاده از قایق بادی به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند از خطر غرق شدن در دریای اژه نجات دادند.

این مهاجران غیرقانونی که اتباع کشورهای سومالی٬ سوریه٬ عراق٬ اریتره و کنگو بودند٬ پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد. خبرهای مرتبط