گارد ساحلی ترکیه 60 مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد

گارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر 60 تبعه خارجی را از خطر غرق شدن در دریای اژه نجات داد.

گارد ساحلی ترکیه 60 مهاجر را از خطر غرق شدن نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر 60 تبعه خارجی را که قصد داشتند با استفاده از قایق بادی به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند از خطر غرق شدن در دریای اژه نجات دادند.

این مهاجران غیرقانونی که اتباع کشورهای سومالی٬ سوریه٬ عراق٬ اریتره و کنگو بودند٬ پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد. خبرهای مرتبط