اظهار نگرانی ترکیه از تبدیل یونان به پناهگاه امن برای سازمانهای تروریستی

حامی آکسوی : تبدیل یونان به یک پناهگاه امن از نظر سازمانهای تروریستی " DHKP/C " ، " پ ک ک " و " ساختار موازی فتو" با نگرانی از سوی ترکیه دنبال می گردد

1202475
اظهار نگرانی ترکیه از تبدیل یونان به پناهگاه امن برای سازمانهای تروریستی

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد : تبدیل یونان به یک پناهگاه امن از نظر سازمانهای تروریستی " DHKP/C " ، " پ ک ک " و " ساختار موازی فتو" با نگرانی از سوی ترکیه دنبال می گردد.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت أمور خارجه ترکیه در ارزیابی حکم دادگاهی در یونان در مورد تبرئه 9 متهم دارای ارتباط با سازمان تروریستی " DHKP/C " که در ماه نوامبر سال 2017 در اینکشور دستگیر شده بودند، به جرم عضویت در یک سازمان تروریستی اعلام کرد : ترکیه تبدیل یونان به یک پناهگاه امن  برای سازمان های تروریستی مانند " DHKP/C " ، " پ ک ک " و " ساختار موازی فتو" را با نگرانی دنبال می کند.

آکسوی در پاسخ کتبی به سوالی در مورد آزادی دیروز منسوبین به سازمان تروریستی " DHKP/C " در یونان به نگرانی ها ترکیه در این زمینه اشاره کرده و نوشت : نشان داده شدن محبوبیت ، مسامحه و نیز یاری به این سازمانهای تروریستی که مغایر با تعهدات یونان در مبارزه با تروریسم است، غیر قابل قبول می باشد.

9 تروریستی که در پی تثبت علائمی دال بر نقشه ترتیب سوقصد به رئیس جمهور کشورمان از سوی پلیس یونان در سال 2017 دستگیر شدند، عیلرغم حکم صادره از سوی دادگاههای ترکیه برای دستگیری آنها و اعاده به دستگاه قضایی کشورمان در دادگاهی در یونان تبرئه کردند. این حکم نشان می دهد که این تروریستها به چه علتی در یونان لانه می گیرند.

آکسوی ضمن یادآوری اینکه " DHKP/C " در لیست سازمانهای تروریستی اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد گفت : به همین علت حکم صادره از سوی دادگاه یونان بوضوح به تلاشهای مبارزه با تروریسم در اروپا ضربه وارد کرده است.خبرهای مرتبط