چاووش اوغلو در روزنامه پولیتیکو مقاله ایی با مضمون روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به قلم گرفت

چاووش اوغلو ضمن تاکید بر اینکه به اندازه ترکیه ، اتحادیه اروپا نیز به ترکیه نیاز دارد از اتحادیه اروپا خواست تا ترکیه برای مدت 30 سال دیگر پشت در این اتحادیه منتظر نکند

1201880
چاووش اوغلو در روزنامه پولیتیکو مقاله ایی با مضمون روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به قلم گرفت

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در مقاله ایی که برای روزنامه پولیتیکو یکی از روزنامه های معتبر آمریکا به قلم گرفت به ارزیابی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا پرداخت.

وزیر امور خارجه ترکیه ضمن دعوت از اتحادیه اروپا گفت : روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا را دوباره فعال سازیم ترکیه 30 دیگر به انتظار قبول عضویت اش در این اتحادیه ننشیند.

وزیر امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا یکبار دیگر چشم انداز ناامید کننده ایی پیدا کرده است اعلام کرد : ولی با اینهمه هیچ شکی ندارم که برای تحرک بخشی به روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا می توانیم با دوستان اروپایی خود به توافق برسیم.

چاووش اوغلو ضمن تاکید بر اینکه به اندازه ترکیه ، اتحادیه اروپا نیز به ترکیه نیاز دارد از اتحادیه اروپا خواست تا ترکیه برای مدت 30 سال دیگر پشت در این اتحادیه منتظر نکند.

وزیر امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه رویدادهایی مانند حملات 11 ام سپتامبرسال 2011 ، بحران مالی جهانی و بحران پناهجویان که نقطه عطف مهمی در تاریخ نزدیک جهان بشمار می رود ، اهمیت استراتژیکی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را ثابت کرده است به سخنان خود چنین ادامه داد : علاوه بر این موضوعات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و هویتی نشان داده است که ترکیه برای اتحادیه اروپا بیش از یک شریک استراتژیکی است. اگر ترکیه عضو اتحادیه اروپا بود، اطمینان دارم که در زمینه حل مسائل روز جهانی از قدرت و توانایی خیلی بهتری برخوردار می شدیم. برای این 30 دیگر منتظر نشویم.

  مولود چاووش اوغلو ضمن تاکید بر اینکه قبل از هر چیز بایستی به روند مذاکرات که ستون فقرات روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد، روح تازه ایی دمیده شود گفت : قرار داد وحدت گمرکی بایستی بشکلی که به نفع همگان باشد، به روز رسانی شود.خبرهای مرتبط